La fotografia digital no s’entendria sense les xarxes socials

Originalmente aquí:

La fotografia digital no s’entendria sense les xarxes socials.

«Instagram n’és l’exemple paradigmàtic, sense la fotografia i sense la telefonia mòbil amb connexió a internet, no podria existir». Però n’hi ha molts altres: «Des de plataformes basades completament en allò visual (Flickr, Pinterest, Instagram) fins a plataformes que no tindrien èxit sense les fotografies (Facebook, Tumblr). I al mateix temps, la participació en aquestes xarxes fa que la gent fotografiï més i, sobretot, busqui fotografiar més perquè les imatges s’erigeixen com la base de la interacció social. Les xarxes socials i la fotografia en xarxa es coconstitueixen», afirma l’investigador de l’IN3 de la UOC.

Del memorable al quotidià

Ara «ja no solament es fotografien els moments memorables, sinó també els quotidians i banals», explica Gómez. Fruit d’això i de la importància creixent de les xarxes socials, l’expert apunta que també està canviant «la nostra relació amb la imatge i, en última instància, amb les persones i el món».

Més autonomia dels usuaris

La fotografia digital proporciona més autonomia als usuaris, ja que «tenen el control sobre la producció i distribució d’imatges», comenta Edgar Gómez. «D’alguna manera vivim una tornada al control que hi havia per part dels pioners de la fotografia, abans de Kodak, que preparaven les seves emulsions, disparaven, imprimien fotografies i les distribuïen ells mateixos».

Bones fotos sense coneixements teòrics?

Encara que la definició d’una bona foto és una cosa molt subjectiva, Gómez explica que la fotografia digital «fa que es dispari més, que s’aprengui més ràpid i que l’interès per la fotografia creixi. D’aquesta manera, la corba d’aprenentatge és exponencialment major». D’altres opinen que «tots som capaços de fer almenys una bona fotografia alguna vegada, però que els professionals poden treure-les sempre».

Versions de clàssics

És curiós constatar que quan tot tendeix al digital neixi un interès pels clàssics, com les pel·lícules Polaroid. L’autor del llibre creu que la raó és l’entusiasme per la fotografia amateur: «Les persones busquen experimentar, incrementar els coneixements, anar més enllà amb la fotografia i irremeiablement acaben utilitzant l’analògic».

Paral·lelament, hi ha un interès creixent per aconseguir una estètica vintage de les fotografies preses digitalment, gràcies a utilitzar «filtres i postproducció especialment de les apps (entre les quals destaca òbviament Instagram)», conclou l’investigador de la UOC Edgar Gómez.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s